Stát se členem

Jak se stát členem? Zaregistrujte se na našich stránkách, nebo vyplňte přihlášku a zašlete ji na info@zpracovatele.cz. Nebo si jí vytiskněte a zašlete na adresu Blanka Hrbková 798 55 Hvozd 59.

Co Vám členství může přinést?

  • větší informovanost v problematice vašeho oboru (osobní konzultace, přístup na veřejnosti uzamčené webové stránky svazu, semináře, kurzy...)

  • pomoc při realizaci odbytu Vašich produktů

  • možnost účastnit se svazových akcí, zájezdů a kurzů

  • v rámci komor se setkáte a můžete si vyměnit informace a zkušenosti s kolegy, kteří řeší podobné problémy jako Vy 


Vstupem do svazu posílíte řady farmářů snažících se dát produktům svého snažení maximální hodnotu, oboru zemědělství jeho ztracenou vážnost, lidem této země snazší přístup ke kvalitním a zdravým potravinám a krajině našeho venkova šanci získat původní ráz a malebnost hrubě narušenou kolektivizací...  

Členské příspěvky:

  • vstupní příspěvek činí 1000,-Kč (platí se pouze v roce vstupu do svazu)

  • roční členský příspěvek činí 500,-Kč

  • roční příspěvek přidružených členů 100,-Kč (vstupní příspěvek neplatí) 

Účet pro platbu členských příspěvků: 6250629001/5500